вторник, 11 януари 2011 г.

Родители-Новатори: Новини

Родители-Новатори: Новини: "Дискусионен клуб 'Родители-Новатори' стартира своя пилотен проект “Родителите – равностоен партньор в нашето училище”. Проектът се осъществя..."

сряда, 5 януари 2011 г.

Родители-Новатори: Новини

Родители-Новатори: Новини: "Дискусионен клуб „Родители-Новатори” започва поредица от семинари, насочени към подкрепа на родители, осиновили дете. Стартирането на тази и..."