петък, 29 април 2011 г.

Пета заключителна среща на клуб "Родители- Новатори" в СОУ "Железник"

На 28.04.2011 г. във Форума на СОУ "Железник" се проведе поредната дискусионна среща в рамките на пилотния проект" Родителите - равностоен партньор в нашето училище". Темата на срещата  "Употреба на ПАВ при децата" беше представена от д-р Иван Добринов - председател на " Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация - Избор".Срещата откри Директорът на СОУ"Железник" г-жа Ангелова. Присъстваха много родители, учители, цялото ръководство на училището, ученици.Гости на срещата бяха и представители на различни институции в града -д- р Д. Славова (РЗИ), Гино Гинов - главен специалист АБ кв." Железник", медии и родители от сдружение"Надежда за децата" гр. Стара Загора, членове на сдружение "Избор.
Пълната зала доказа за пореден път успешното партньорство между учители, специалисти, ученици и родители. Невероятна презентация представи д-р Добринов, която в широк аспект разкри опасностите , грозящи децата ни и начините, по които можем да ги предпазим. Дискусията продължи с въпроси от родители и учители, значими за цялото ни общество.Интересни и полезни изказвания направиха д-р Д. Славова, както и родители на зависими деца от сдружение" Надеждата за децата".
Проектът "Родителите - равностоен партньор в нашето училище " ще продължи и през следващата учебна година.

вторник, 26 април 2011 г.

СОУ”Железник” и родителите - равностойни партньори във възпитанието на подрастващите

На 28.04.2011 г. СОУ”Железник” , Дискусионен клуб „Родители-Новатори” и СНЦ”Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация – ИЗБОР” ще проведат Дискусионна среща „УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА”.
Събитието ще се състои от 18. 30 часа във Форума на СОУ” Железник”
Лектор - д-р Иван Добринов
Срещата е част от пилотния проект на СОУ”Железник” и Дискусионен клуб „Родители-Новатори” „Родителите – равностоен партньор в нашето училище” .
Желанието на партньорите е отварянето на училището към проблемите, които срещат родителите в процеса на възпитание на децата, и търсене на общи решения между специалисти, родители и учители.
Поканени са всички родители на учениците на СОУ”Железник”, всички учители, гости от РИО, Община –Стара Загора, РЗИ, Комисия за борба с противообществените прояви, лични лекари, педагогически съветници, медии и родители от сдружение „Надежда за децата” – родители на зависими деца.


За допълнителна информация:
Траяна Кайракова- педагогически съветник
GSM -0898424909
Яна Христова - психолог
0895678549