Новини

 
Родителите-равностоен партньор в нашето училище” – тема с продължение. Този проект се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието гр. Стара Загора. Акцентът в нашият проект е поставен върху партньорството - партньорските взаимоотношения между родители, учители, специалистите в областта на психологията и социалната педагогика. Всъщност това са и възрастните, заинтересованите страни, които носят отговорност за създаването на условия за най- доброто развитие на децата.
Проектът ще се осъществи в СОУ „Железник”, където нашата инициатива беше много радушно приета, за което им благодарим. И ръководството на училището, в лицето на г-жа Донка Ангелова, негов директор, и педагогическият съветник и учителите в него са хора, които се интересуват не само от академичните постижения на своите ученици, но живо се вълнуват и от проблемите им, от техните чувства, от това какво преживяват родителите, грижейки се и възпитавайки своите деца. Целият състав на училището са хора с много напредничаво и новаторско мислене, което ни дава увереността, че проектът ще бъде успешно реализиран.
Очакванията към проектът „Родителите-равностоен партньор в нашето училище” са много високи. И Министерство на образованието, младежта и науката и местният инспекторат вярват, че това ще се превърне в една добра практика, която ще бъде споделена и мултиплицирана и в други училища не само в Стара Загора, но и в страната. Проектът е уникален за България. Той се осъществява за първи път в страната ни, но подобни много успешни практики са отдавна вече факт и в Европа и в Америка.
Проектът е насочен основно към подкрепа на родителите. Изискванията към съвременният родител са много високи. Той трябва да е успешен в професията си и непрекъснато да се развива, за да е конкурентен, трябва да осигури физическото оцеляване на семейството си в тази тежка кризисна ситуация, трябва да отделя достатъчно време и внимание на децата си, за възпита едни здрави личности и да им даде, и здрава почва под краката, на която да стъпят, и криле, за да се реализират като достойни и успешни хора. И в това галопиращо ежедневие, и инфарктни разписания, които всички ние, като родители изпитваме на гърба си, възможността да поспрем за малко, да усетим реална подкрепа в един от най-важните приоритети за нас – възпитанието и грижите по децата, ще е като глътка чист, свеж въздух.
В момента вървят организационни срещи и разговори по осъществяването на проекта. Засега планираме той да обхване вторият срок на тази учебна година. Екипът от специалисти, който ще реализира проекта ще бъде супервизиран от Психотерапевтичен институт по социална екология на личността и по конкретно от неговият председател
г-н Румен Георгиев, което още веднъж гарантира високото качество на изпълнение на дейностите, заложени по проекта.
Радио „Стара Загора” подкрепя клуб „Родители-Новатори” от самото му създаване, за което им благодарим. Ако проявявате интерес към проектът „Родителите – равностоен партньор в нашето училище” следете предаванията на радио „Стара Загора”, откъдето ще получите информация за новостите около него.
                                                                                Люба и Яна
  Дискусионен клуб "Родители-Новатори" стартира своя пилотен проект “Родителите – равностоен партньор в нашето училище”. Проектът се осъществява с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието гр. Стара Загора. Днес, 10.01.2011 г., беше проведена среща с г-жа Донка Ангелова, директор на СОУ „Железник”, гр. Стара Загора. На нея беше представен клуб „Родители-Новатори” и бяха очертани основните приоритети и организационни дейности по осъществяването на проект „Родителите – равностоен партньор в нашето училище”.
Вярваме, че днес беше положено началото на едно успешно партниране между родители, учители, специалисти за изграждането на позитивна среда за развитие на децата в нашето училище.

                                                                           Люба и ЯнаДискусионен клуб „Родители-Новатори” започва поредица от семинари, насочени към подкрепа на родители, осиновили дете. Стартирането на тази инициатива е в отговор на отправени към нас въпроси от хора, приели благородната, но нелека задача да бъдат родители на своите осиновени деца. Нашият сериозен професионален опит с приемни родители и осиновители ни е показал, че тази група родители имат нужда от много информация, обратни връзки и защитено пространство, където да получат така необходимата за тях подкрепа и разбиране. Преживяването в група дава уникалната възможност на участниците в нея да черпят мъдрост, сила и надежда един от друг. Общуването с хора в близка житейска ситуация е много ценно и полезно. То дава познавателен опит, различен от професионалната подкрепа на специалистите.  
С оглед осигуряване на защитено пространство и поверителност, желаещите да се включат в семинарите ще бъдат поканени на предварителен  разговор.
Очаквайте  конкретна  информация за семинарите. Ще ви бъдем благодарни, ако споделите вашите идеи и предложения за теми  на нашия e-mail: roditeli_novatori@abv.bg
  
                                                                                Люба и ЯнаДискусионен клуб "Родители-Новатори" днес, 14.12.2010 г., беше гост на Велико Търново. Град, който не престава да ни очарова с уникалната си, неповторима атмосфера и откритите, позитивни хора. Там бяхме по покана на Институт „Отворено общество” – София и СОУ „Вела Благоева”, гр. Велико Търново. Взехме участие в национален семинар на тема „Участие на родителите в училищния живот”. Клуб „Родители-Новатори” представи своята дейност, постигнатото до момента и своите бъдещи творчески планове.
Благодарим на участниците в семинара за положителните обратни връзки и ценните идеи за подкрепа, които получихме. Вярваме, че клуб „Родители-Новатори” в тяхно лице спечели добри приятели и съмишленици в реализирането на новаторските идеи за подкрепа на родителството.

                                                                                                            Люба и ЯнаДискусионен клуб "Родители-Новатори" организира и проведе на 30.11.2010 г. уоркшоп на тема "5-стъпков модел за решаване на проблемите с вашият тийнейджър".
Благодарим на родителите за тяхното активно участие и ползотворна работа!
Очаквайте следващите предложения на клуб "Родители-Новатори", насочени към подобряване общуването между родителите и техните тийнейджъри.
                                                                               Люба и Яна


Клуб ”Родители-Новатори” стартира нова инициатива  „Нека чуем децата си”.
Питайте своите деца какво според тях е семейство и ни напишете техните отговори. Споделете ги на нашата стена във Фейсбук с всички родители, за да започнем не само да се интересуваме от света на нашите деца, но и да започнем да чуваме мъдрите неща, които ни казват.
                                                                               Люба и Яна


 
Дискусионен клуб „Родители-Новатори” изнесе лекция на тема „Подходящите играчки за моето дете”. Искаме да благодарим на Боби и Лена - две смели майки, които ни потърсиха, за да ни помолят в рамките на нашия клуб да изнесем лекция за тях и техните приятелки на тема свързана с детските играчки. Скоро е Коледа и те искаха да разберат кои са най-подходящите играчки за съответния възрастов период на техните деца. Във време на финансова криза за всеки родител е важно да знае коя е най-подходящата и полезна играчка, която ще направи малките сладури щастливи през коледните празници. Срещата протече в прекрасна атмосфера, благодарение на вашия интерес и активно участие.Това беше предизвикателство за нас. Благодарим ви, че ни провокирате и сръчквате нашата творческа природа. Много сме щастливи, че клуб" Родители-Новатори" спечели нови приятели във ваше лице! Очакваме вашите предложения.
                                                                                     Люба и Яна


Дискусионен клуб "Родители-Новатори" получи методическа подкрепа от Министерство на образованието, младежта и науката за осъществяване на свой пилотен проект на територията на училищата в община Стара Загора. Дейността и инициативите на клуба в подкрепа на родителството бяха високо оценени.
Бихме искали да споделим с вас откъс от писмото на Министерство на образованието, младежта и науката до дискусионен клуб „Родители-Новатори”:

„Уважаема госпожо Христова,
Уважаема госпожо Вълканова,
Вашата инициатива дискусионен клуб „Родители-Новатори” беше посрещната с голямо удовлетворение от Министерството на образованието, младежта и науката. Идеята Ви да създадете форми за подкрепа на родителите в сложния, противоречив и ангажиращ процес на възпитание на децата е пример за професионална отговорност, човешка съпричастност и солидарност. В същото време партнирането с училищата е съвременен модел на сътрудничество между заинтересованите страни, които носят отговорност за създаването на условия за най-доброто развитие на децата…”

Благодарим на Министерство на образованието, младежта и науката за подкрепата и предоставената ни възможност да осъществим смелите си новаторски идеи. Вярваме, че съвместната ни работа с училищата ще допринася за изграждането на пълноценни и устойчиви взаимоотношения между родители, деца и учители.

                                                                                      Люба и Яна
На 30.11.2010 г. от 18:30  ч., дискусионен клуб "Родители-Новатори" ще проведе уоркшоп за родители на тема "5-стъпков модел за решаване на проблемите с вашият тийнейджър". Организирането на уоркшопа е в отговор на засиления интерес и отправени запитвания към нас от страна на родителите по въпроси, свързани с възпитанието на юношите и начините за по-ефективно общуване с тях.
Планираме той да бъде част от поредица сбирки на клуба, посветени на връзката родители-тийнейджъри. Формите ще бъдат най-различни - семинари, лекции, тренинги, уоркшопи за родители и др., така че всеки родител да открие най-добрата и полезна за него. В синтезиран и достъпен вид ние ще ви поднесем разнообразна информация, опит, предложения, идеи, които могат да ви улеснят в справянето с проблемите на вашето дете в тийнейджърската възраст - този толкова труден и сложен период и за родителите и за юношата.

                                                                                       Люба и Яна