четвъртък, 17 февруари 2011 г.

Родителите - равностоен партньор в нашето училище


РОДИТЕЛИТЕ – РАВНОСТОЕН ПАРТНЬОР В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ
пилотен проект

Осъществяван от: Дискусионен клуб „Родители-Новатори” гр. Стара Загора
   СОУ „Железник” гр. Стара Загора
   Родителите на учениците от СОУ „Железник”
С подкрепата на: Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образование гр. Стара Загора
Цел: Да се изгради здравословна учебно-възпитателна среда чрез подобряване на взаимодействието между семейство и училище и стимулиране на отговорно и позитивно родителство.

В съвременния свят все повече нараства разбирането за семейството,  не само като определящо развитието на децата, а най-вече като основен фактор, развиващ цялото общество. Да си родител означава преди всичко да си най-влиятелният преподавател, който децата някога ще имат. Отглеждането и възпитанието на деца е древен занаят. За да го прави успешно, всеки родител, трябва да усвои конкретни знания и умения, както и да разчита на мощна външна подкрепа. Поради факта, че децата прекарват една голяма част от времето си в училище, учителите притежават най-големия потенциал да им повлияят. Партнирането с училищата е съвременен модел на сътрудничество между заинтересованите страни, които носят своята отговорност за създаването на условия за най-доброто развитие на децата. Отварянето на училището към проблемите, които срещат родителите в процеса на възпитание на децата, към търсенето на общи решения между специалисти, родители, учители е ключът към намирането на най-добрите подходи за справяне с предизвикателствата във взаимоотношенията между различните видове възрастни и децата. Децата могат да бъдат стимулирани да се променят, да се учат само ако училището се превърне в учеща се общност, в която всяка група – учениците, родителите, учителите, ръководството, непедагогическият персонал дори могат да разчитат на разбиране и подкрепа помежду си.
Всеки родител дълбоко в сърцето си знае кое е добро за него и неговите деца. Проектът «Родителите – равностоен партньор в нашето училище» осигурява единствено добронамерени предложения и идеи в подкрепа на собствения ви здрав разум.
Ето и някои от нашите предложения за теми на дискусионните ни срещи:
v     Как да научим децата  да изразяват конструктивно отрицателните си емоции. Управление на гнева. Справяне с агресията вкъщи и в училище.
v     Дисциплината на детето. Решаване на проблеми. Алтернатива на наказанието.
v     Пристрастеност и дроги. Предпазване, разпознаване на първите признаци. Ролята на средата и семейството.
v     Професионално ориентиране.
v     Проблем ли е пубертетът. Специфични промени при момичетата и момчетата. Специфични умения, които трябва да притежават родителите на тийнейджърите, за да общуват пълноценно с тях.
v     Как да изградим добра самооценка у децата си.
С интерес очакваме и вашите идеи!

На 17 .02.2011г. клуб "Родители-Новатори " стартира своя пилотен проект "Родителите - равностоен партньор в нашето училище". Избраното училище е СОУ"Железник"-гр. Стара Загора. Проектът е с одобрението на Министерството на образованието и РИО - Стара Загора. Първата среща бе проведена с педагозите от училището, които споделиха какво очакват от проекта, какви идеи имат за привличане на родителите към училището и образованието на децата им. За следващата среща всеки родител ще получи персонална покана с темите и дните, в които ще бъдат провеждани дискусиите.

1 коментар:

  1. Къде можем да видим резултатите след приключването на проекта ?

    ОтговорИзтриване