четвъртък, 10 март 2011 г.

Проект в СОУ"Железник"

На 09.03.2011 г. се проведе първата дискусионна среща по проект „Родителите – равностоен партньор в нашето училище”. Припомняме ви, че този проект се реализира от Дискусионен клуб „Родители-Новатори” и СОУ „Железник” гр. Стара Загора, с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието гр. Стара Загора. Темата на срещата беше „Дисциплината на детето. Решаване на проблеми”. На срещата присъстваха родители на ученици от първи до четвърти клас. Не случайно тя беше избрана за първа от поредицата дискусионни срещи, които предстоят до края на учебната година. Темата за дисциплинирането на децата е актуална, значима и живо интересува и вълнува както родителите, така и учителите. При наличието на действащи дисциплинарни механизми проблемите намират бързо своето решение и родителите се чувстват по-уверени и спокойни в грижите и възпитанието на децата. Всъщност след любовта няма по-важно нещо, на което родителите могат да научат децата, освен дисциплината. Темата е много обширна и при заявен интерес и потребност, и в други дискусионни срещи могат да се коментират различни дисциплинарни техники, които зачитат достойнството на детето, не включват насилие и ясно подчертават ролята и мястото на родителя.
Благодарим на всички родители, осмелили се да споделят опита си и отзовали се на нашата покана! По време на срещата те бяха много активни и творчески настроени. Родителите, взели участие в дискусионната среща, получиха грамоти със статут на членски карти за клуб „Родители-Новатори”.
                                                                        Люба и Яна


Днес - 10 март, е втората такава среща с родители на ученици от среден и горен курс от 18 часа в Мултимедийната зала на училището. Заповядайте!


Няма коментари:

Публикуване на коментар