сряда, 14 март 2012 г.

Тренинг „Асертивност”


Тренинг „Асертивност” се проведе във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” със съдействието на СНЦ „Родители Новатори”

Психологът Яна Христова и социалният работник Люба Вълканова от СНЦ „Родители Новатори” в началото на месец март 2012 г. проведоха тренинг „Асертивност” с учениците от 6а и 5в клас във Второ основно училище „Петко Рачов Славейков” гр. Стара Загора.
Тренингът е част от дейностите, предвидени по проекта «Бъди активен . . . непушач!», с който училището участва в Националния конкурс «Животът на нашия клас – за живот без тютюн»4.  

Целите на тренинга, проведен от представителите на СНЦ „Родители Новатори”, бяха да се засили устойчивостта на децата на натиск от страна на връстниците в ситуации на избор, способност за отстояване на собствени позиции и мнение по позитивен начин, създаване на условия за подобряване на психологическия климат в класа.


В т.нар. “кризисна” възраст подрастващите търсят своята идентичност чрез копиране на модели на поведение, чрез експериментиране и чрез често пъти маргинално поведение. Влиянието на групата на връстниците е особено силно. В следствие на естествения стремеж на децата към по- голяма самостоятелност и независимост възникват противоречия и конфликти с родителите и другите възрастни.
В този период децата са изложени на голям риск да опитат първата цигара или да пробват други психо- активни вещества, да загубят контрол над емоциите си, да бъдат агресивни и да упражнят насилие спрямо другите или  себе си.
В тази възраст основен проблем е  недостигът  на социални умения, чрез които децата да реализират асертивно поведение. Те все още не  владеят набор от стратегии за справяне в рискови ситуации, така че когато им бъде предложена цигара или им бъде отправена друга провокация, те да кажат твърдо и убедително “НЕ”.

Професионалистите Яна Христова и Люба Вълканова умело преведоха петокласниците и шестокласниците през различни предизвикателства чрез магията на интерактивните методи, разясниха им по интересен и достъпен начин същността на асертивното поведение и им предложиха разнообразни форми за неговото упражняване в реална ситуация.

Текст и снимки : Венета Кирова, пед.съветник, член на СНЦ "Родители- Новатори"

Няма коментари:

Публикуване на коментар