вторник, 26 април 2011 г.

СОУ”Железник” и родителите - равностойни партньори във възпитанието на подрастващите

На 28.04.2011 г. СОУ”Железник” , Дискусионен клуб „Родители-Новатори” и СНЦ”Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация – ИЗБОР” ще проведат Дискусионна среща „УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦАТА”.
Събитието ще се състои от 18. 30 часа във Форума на СОУ” Железник”
Лектор - д-р Иван Добринов
Срещата е част от пилотния проект на СОУ”Железник” и Дискусионен клуб „Родители-Новатори” „Родителите – равностоен партньор в нашето училище” .
Желанието на партньорите е отварянето на училището към проблемите, които срещат родителите в процеса на възпитание на децата, и търсене на общи решения между специалисти, родители и учители.
Поканени са всички родители на учениците на СОУ”Железник”, всички учители, гости от РИО, Община –Стара Загора, РЗИ, Комисия за борба с противообществените прояви, лични лекари, педагогически съветници, медии и родители от сдружение „Надежда за децата” – родители на зависими деца.


За допълнителна информация:
Траяна Кайракова- педагогически съветник
GSM -0898424909
Яна Христова - психолог
0895678549

Няма коментари:

Публикуване на коментар